EN

CHECK-IN THỬ VẬN MAY, NHẬN ÁO TEDDY BEAR!

CHECK-IN THỬ VẬN MAY, NHẬN ÁO TEDDY BEAR! 1

Cơ hội nhận áo

TEDDY BEAR hàng tuần

Từ 24/05/2023 đến 14/06/2023

Xin mời bạn điền thông tin dưới đây để để đăng ký bốc thăm may mắn.
Giải thưởng hàng tuần là 01 áo TEDDY BEAR trị giá 1.360.000 VNĐ – sản phẩm luôn lọt top best-seller trên toàn thế giới!

(1) Vui lòng nhận thưởng tại cửa hàng.
(2) Bằng việc tham gia đăng ký, bạn đã cho phép ADLV Việt Nam sử dụng hình ảnh nhận thưởng tại cửa hàng chỉ cho mục đích truyền thông.
(3) Điều kiện & Điều khoản áp dụng.

Bài viết liên quan