I. Với Các Nhãn Hàng Thời Trang

Chính Sách Đổi Hàng

 1. Sản phẩm đã bán ra không được trả lại trừ khi sản phẩm đó phát hiện bị lỗi tại thời điểm mua hàng.
 2. Sản phẩm đã bán ra chỉ được đổi một lần trong vòng 14 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn bán hàng.
 3. Các sản phẩm có nhu  cầu  đổi  phải  được giữ  nguyên vẹn với  đầy đủ nhãn mác, phụ kiện đi kèm như ban đầu (bao gồm cả giấy lót sản phẩm), hoá đơn bán hàng do cửa hàng chính hãng tại Việt Nam xuất ra kèm phiếu bảo hành cùng với túi, hộp, và quà tặng kèm theo (nếu có).
 4. Sản phấm đã qua sử dụng, chỉnh sửa hoặc có sự hư hại sẽ không được chấp nhận đổi. Chúng tôi có quyền từ chối đổi hàng nếu sản phẩm bị phát hiện không đủ điều kiện dựa trên chính sách đổi hàng.
 5. Chỉ chấp nhận đổi sang sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn sản phẩm được đổi.
 6. Chính sách đổi hàng không được áp dụng với các sản phẩm giảm giá, các đơn đặt hàng làm theo yêu cầu, kính mắt, nữ trang, đồ bơi, đồ lót, nước hoa, dưỡng thể và nến.
 7. Đối với sản phẩm may sẵn, chúng tôi chỉ chấp nhận đổi hàng của sản phẩm mùa hiện tại có bán tại cửa hàng.

Merchandise Exchange Policy

 1. Merchandise purchased are non-refundable unless found to be defective at the time of purchase.
 2. Merchandise purchased can only be exchanged once within 14 days from the date of invoice.
 3. All merchandise returned for exchange must be in perfect saleable condition with all identification tags, box, accessories still attached, gift (ì received) and any special packaging together with an appropriate proof of purchase in the authorized retail stores in Vietnam.
 4. Merchandise that has been worn, used, altered or damaged will not be accepted. We reserve the right to refuse exchange of any merchandise that does not meet the exchange policy.
 5. We only exchange for items of equivalent or higher value.
 6. This merchandise exchange policy does not apply to any discounted, personalized, specially ordered or made-to-measure items, sunglasses, jewelry, swimwear, underwear, perfume, lotion and candle.
 7. For ready-to–wear items, exchange policy can only apply to the current season’s products

II. Với Các Nhãn Hàng Đồng Hồ

Chính Sách Đổi Hàng

 1. Sản phẩm đã bán ra không được đổi, trả lại trừ khi sản phẩm đó phát hiện bị lỗi tại thời điểm mua hàng.
 2. Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm môt cách kĩ lưỡng trước khi giao dịch thanh toán sản phẩm và xác nhận sản phẩm trong tình trạng không có hư hại tại thời điểm mua hàng.
 3. Đồng hồ của quý khách sẽ được bảo hành trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày mua tại cửa hàng đối với lỗi sản xuất. Chính sách bảo hành quốc tế của hãng chỉ được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm được bán ra tại cửa hàng ủy quyền chính hãng tại Việt Nam. Chúng tôi có quyền xác định tình trạng của sản phẩm.
 4. Xin lưu ý, khách hàng cần mang theo hóa đơn bán hàng và phiếu bảo hành của sản phẩm cùng với sản phẩm muốn được bảo hành. Chúng tôi có quyền từ chối bảo hành những sản phẩm không được mua từ cửa hàng chính hãng tại Việt Nam.

Merchandise Exchange Policy

 1. Merchandise purchased will be not accepted for exchange and non-refundable unless found to be defective at the time of purchase.
 2. Kindly ensure that you have examined closely the products before making payment and verify the merchandise are in their original (defect-free) condition at the time of purchase.
 3. The warranty for your watch is valid for a period of two (02) years from the date of purchase against all defects in material or workmanship. Your product international warranty only applies for merchandise purchased from the authorized boutique in Vietnam. We reserve the right to determine the condition of the merchandise.
 4. Please be aware that the original proof of purchase and certificate are required when request for warranty service. We reserve the right to refuse any warranty claims for watches purchased from an unauthorized retailer.

III. Với Nhãn Hàng Lalique

Chính Sách Đổi Hàng

 1. Hàng bán ra không được trả lại trừ trường hợp sản phẩm phát hiện bị lỗi tại thời điểm mua hàng.
 2. Hàng bán ra chỉ được đổi 1 lần trong vòng 7 ngày tại địa điểm mua hàng.
 3. Hàng bán ra sẽ không được đổi nếu đã qua sử dụng hay có hư hại. Chúng tôi giữ quyền xác định tình trạng của sản phẩm được yêu cầu đổi.
 4. Chính sách đổi hàng không được áp dụng với các sản phẩm giảm giá, trang sức, phụ kiện, nước hoa, kem dưỡng, nến thơm, các đơn hàng đặc biệt làm theo yêu cầu.
 5. Bất kỳ sản phẩm nào được yêu cầu đổi phải đi kèm với hóa đơn mua hàng do cửa hàng nơi bán sản phẩm đó xuất ra.
 6. Chỉ chấp nhận đổi hàng giá trị tương đương hoặc cao hơn sản phẩm được đổi.

Merchandise Exchange Policy

 1. Sold-items are non-refundable unless found defective at the time of purchase.
 2. Sold items can be exchanged one time only within 7 days from the date of purchase in the same store.
 3. Sold items, which are altered, damaged or used, cannot be exchanged. We reserve the right to determine the condition of an item being requested for exchange.
 4. Promotional or sales items, jewelleries, accessories, perfumes, skincare products, home fragrances, personalized and special order cannot be returned or exchanged.
 5. Any exchange must be accompanied by a proof of purchase, issued by the store where the product is purchased.
 6. Only exchange for items of equivalent or higher value is accepted.