Đồng hồ MILLE MIGLIA

148.027.000

Đồng hồ Mille Miglia – Racing Colors
Bộ chuyển động tự lên cót
Mặt số màu đỏ, mốc chỉ giờ số Arab
Đạt chứng nhận COSC, dự trữ năng lượng 42h, 37 chân kính, 4 HZ = 28.800 nhịp/ giờ. Tích hợp bấm giờ, hiển thị ngày, kính sapphire chống lóa, ốp lưng sapphire với dòng chữ “ROSSO CORSA”, khóa bấm, chống nước tới 50 mét, sản xuất giới hạn 300 chiếc.

Product SKU: 168589-3008