Đồng hồ MILLE MIGLIA

141.071.000

Đồng hồ Mille Miglia Chronograph
Bộ máy chuyển động tự lên cót
Mặt số màu xanh, 3 mặt số phụ
Đạt chứng nhận COSC, dữ trữ năng lượng 42 tiếng, 37 chân kính, kính sapphire chống lóa và ốp lưng, dao động 4 Hz = 28.800 nhịp/ giờ, tích hợp bấm giờ, lịch ngày, chống nước tới 50 mét, khóa bấm. Sản xuất giới hạn 1000 chiếc.

Product SKU: 168589-3003