Mặt dây chuyền POSSESSION

50.380.000

Mặt dây chuyền mã não đen, đi cùng vàng hồng và một viên kim cương lấp lánh
Vàng hồng – vòng đeo tay mã não

Chiều rộng vòng đeo tay: 2,5 mm

Loại trang sức:
vòng đeo tay

Kim loại:
hồng vàng

Trọng lượng kim loại:
6,20 g

Đá bán quý: Mã não
Chiều rộng kích thước mô-típ:
5,3 mm

Product SKU: G33PB100