Tìm kiếm
Close this search box.
EN

Giám đốc Tài Chính

Tổng quan

Như một thành viên chủ chốt của đội ngũ Quản lý Ban điều hành, Giám đốc Tài chính sẽ báo cáo cho CEO và đảm nhận một vai trò chiến lược trong việc quản lý tổng thể của công ty.
Giám đốc Tài chính sẽ có trách nhiệm hàng ngày chính về việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý và kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của công ty. Điều này bao gồm trách nhiệm trực tiếp về kế toán, tài chính, dự báo, kế hoạch chiến lược, chi phí công việc, pháp lý, quản lý tài sản, phân tích và thương lượng các giao dịch, quan hệ với nhà đầu tư và tuân thủ trong hợp tác, cùng với tài chính từ các tổ chức cá nhân và cung cấp tài chính riêng.

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày hết hạn: 30/04/2024

Yêu cầu

 • Lãnh đạo trong việc phát triển và đánh giá liên tục các mục tiêu tài chính chiến lược ngắn hạn và dài hạn.
 • Đảm bảo uy tín của nhóm Tài chính bằng cách cung cấp phân tích kịp thời và chính xác về ngân sách, xu hướng tài chính và dự báo.
 • Đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trực tiếp trong việc phát triển, triển khai và duy trì một hệ thống kế toán toàn diện.
 • Chỉ đạo và giám sát tất cả các khía cạnh của chức năng Tài chính & Kế toán của tổ chức.
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với COO để nhận diện nhu cầu của họ và tìm kiếm một loạt các giải pháp kinh doanh.
 • Cung cấp cho ban quản lý cấp cao lời khuyên về các tác động tài chính của các hoạt động kinh doanh.
 • Quản lý quy trình dự báo tài chính, ngân sách, tổng hợp và báo cáo cho Công ty.
 • Cung cấp các khuyến nghị để tăng cường hiệu suất tài chính và cơ hội kinh doanh một cách chiến lược.
 • Đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả được thiết lập và đảm bảo tuân thủ các luật pháp và quy định địa phương về báo cáo tài chính và thuế.

Vận hành:

 • Tham gia vào các quyết định chủ chốt với vai trò một thành viên của nhóm quản lý cấp cao.
 • Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các thành viên trong nhóm quản lý.
 • Quản lý các bộ phận kế toán, nhân sự, quan hệ với nhà đầu tư, pháp lý, thuế và kế toán.
 • Giám sát hoạt động tài chính của các công ty con và hoạt động ở nước ngoài.
 • Quản lý bất kỳ bên thứ ba nào mà các chức năng đã được giao cho họ.
 • Giám sát các hệ thống xử lý giao dịch của công ty.
 • Thực hiện các phương pháp vận hành tốt nhất.
 • Giám sát kế hoạch phúc lợi cho nhân viên, với sự tập trung đặc biệt vào việc tối ưu hóa gói lợi ích có hiệu quả về chi phí.
 • Giám sát quá trình kiểm tra đầu tư và thương lượng mua bán.

Yêu cầu

1. Năng lực Cốt lõi:

 • Tính trung thực cao và đáng tin cậy với ý thức mạnh mẽ về sự khẩn trương và tập trung vào kết quả.

2. Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, khả năng giao tiếp và quản lý tốt ở mọi cấp độ trong tổ chức và với nhân viên ở các địa điểm xa cần thiết..
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và sáng tạo cùng khả năng thực hiện quyết định dựa trên phân tích chính xác và kịp thời.

3. Kiến thức và Bằng cấp

 • Bằng cử nhân về Kế toán hoặc Tài chính, ưu tiên cao là MBA và/hoặc CPA.
 • Kinh nghiệm 10 năm trở lên trong các vai trò lãnh đạo tài chính có trách nhiệm tăng dần, ưu tiên là trong ngành bán lẻ cao cấp hoặc ngành dịch vụ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Phòng Nhân sự – Bộ phận Thu hút Nhân tài
Hotline tuyển dụng: 02439.369.757 (ext 235)
Email: [email protected]
Địa chỉ: Số 21, ngõ Lê Văn Hưu 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tải lên CV và Cover Letter của bạn: