Tuyển Dụng

Trưởng Cửa Hàng

 

TỔNG QUAN

 • Vai trò chung
 • Để quản lý tất cả các khía cạnh của cửa hàng phù hợp với chiến lược thương mại được ban quản lý phê duyệt và luôn trong tiêu chuẩn hình ảnh và dịch vụ trên toàn thế giới.
 • Đạt được mục tiêu bán hàng và mục tiêu lợi nhuận
 • Kiểm soát chi phí và thiếu hụt hàng tồn kho
 • Đảm nhận vai trò lãnh đạo thông qua giao tiếp hiệu quả và nhận thức về tinh thần và sự phát triển của nhân viên
 • Tăng cường khả năng duy trì bằng cách nhấn mạnh nhận thức về con người và phát triển nghề nghiệp
 • Đảm bảo tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng nhất quán thông qua đào tạo nhân viên hiệu quả đang diễn ra
 • Trả lời các câu hỏi của khách hàng và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách kịp thời và phù hợp
 • Tập hợp và cung cấp phản hồi của khách hàng về sản phẩm cho đội ngũ quản lý

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Quản lý P&L

 • Hỗ trợ Trưởng Phòng bán lẻ lên kế hoạch phát triển doanh số trong cửa hàng của bạn
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng bán lẻ xây dựng ngân sách hàng năm, theo dõi tất cả các chi phí và doanh thu dự kiến

2. Quản lý bán hàng và dịch vụ sau bán hàng

 • Đảm bảo rằng tất cả khách hàng được phục vụ đúng cách
 • Hợp tác với Trưởng Phòng bán lẻ để phát triển chiến lược bán hàng dựa trên xu hướng thị trường, mục tiêu bán hàng và kiểm soát hàng tồn kho
 • Thực hiện chiến lược này với chính sách bán hàng theo định hướng chất lượng và dịch vụ khách hàng
 • Đảm bảo rằng tất cả đội ngũ bán hàng hiểu đầy đủ chiến lược bán hàng và áp dụng nó
 • Đảm bảo các dịch vụ sau khi bán hàng được thực hiện tốt
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng bán lẻ chuẩn bị ngân sách bán hàng 6 tháng một lần

3. Mua hàng

 • Thực hiện chiến lược mua hàng phù hợp, dựa trên tính đặc thù của cửa hàng của bạn (nhu cầu, hàng tồn kho và mục tiêu bán hàng)

4. Hàng tồn kho

 • Luôn nhận thức đầy đủ về hàng tồn kho của tất cả các dòng sản phẩm, dự đoán tình trạng tích lũy và thiếu hụt cổ phiếu, và duy trì mức hợp lý nhất có thể
 • Tối ưu hóa doanh số trong cửa hàng bằng cách đảm bảo có sẵn hàng tồn kho, thường xuyên sắp xếp lại

5. Kiến thức về hàng hóa và sản phẩm

 • Đào tạo đội ngũ bán hàng để phát triển các kỹ năng bán hàng phù hợp
 • Duy trì hiển thị cửa hàng và môi trường với công ty đặt tiêu chuẩn hoạt động hàng ngày
 • Đảm bảo về kiến thức sản phẩm và chủ đề của mùa & năm. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ về điều này
 • Thiết lập kế hoạch đào tạo và đề xuất với Trưởng phòng hàng năm.

6. Dịch vụ khách hàng

 • Đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm bán hàng cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho từng cá nhân vào cửa hàng, phù hợp với tiêu chuẩn Thương hiệu của dịch vụ khách hàng
 • Phát triển doanh số và thiện chí thông qua dịch vụ phù hợp cho tất cả khách hàng
 • Luôn có mặt và sao lưu nhóm của bạn trong trường hợp có xung đột

7. Quản lý đội

 • Thúc đẩy đội ngũ bán hàng của bạn phục vụ tất cả khách hàng theo tiêu chuẩn tuyệt vời
 • Sử dụng và duy trì đội ngũ nhân viên chất lượng cao, ở mức bồi thường phù hợp
 • Theo dõi từng hiệu suất riêng lẻ, xác định nhiệm vụ và đặt mục tiêu
 • Đảm bảo rằng nhóm được đào tạo phù hợp thường xuyên để phát triển dịch vụ khách hàng, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng
 • Giám sát và đảm bảo tất cả các lá được lấy phù hợp với chính sách và quy trình của công ty trong khi tất cả các lá hàng năm chưa được quản lý được quản lý đúng cách
 • Tạo tinh thần đồng đội, kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau, cũng như sự cống hiến và lòng trung thành với công ty
 • Đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhóm nhận được hỗ trợ phù hợp để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ

8. Quản trị bán hàng

 • Đảm bảo rằng các quy trình và hệ thống được hiểu rõ ràng, chạy trơn tru và tuân thủ các nhu cầu luôn thay đổi của các hoạt động bán hàng
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động bán hàng được xử lý đúng theo quy trình của công ty
 • Hỗ trợ Giám đốc bán lẻ theo yêu cầu xử lý báo cáo bán hàng phù hợp theo quy trình của công ty

9. Truyền thông

 • Giúp Nhóm tiếp thị triển khai mọi hoạt động giao tiếp trong mối quan hệ với cửa hàng của bạn theo yêu cầu
 • Đề xuất với Nhóm tiếp thị tất cả các hoạt động truyền thông có thể giúp đạt được các mục tiêu bán hàng của cửa hàng của bạn
 • Luôn luôn là một đại sứ thích hợp của người Viking về thương hiệu với tất cả khách đến thăm cửa hàng và để đảm bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm bán hàng cũng đóng vai trò là đại sứ của thương hiệu.

10. Quản lý tài sản

 • Luôn luôn giữ cửa hàng ở trạng thái tuyệt vời
 • Đảm bảo bảo trì và cải tạo công trình phù hợp, phù hợp với ngân sách đã thỏa thuận
 • Nhận thức được thị trường bất động sản lân cận và thông báo cho người giám sát của bạn về bất kỳ cơ hội nào

YÊU CẦU:

 • Trình độ Đại học
 • It nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý có liên quan trong thời trang cao cấp, hoặc có năng lực tương tự
 • Tư duy bán hàng kinh doanh mạnh mẽ với các kỹ năng phân tích vững chắc
 • Khả năng lãnh đạo và dịch vụ khách hàng
 • Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng tốt
 • Tiếng Anh/ tiếng Pháp/ tiếng Nhật hoặc tiếng Trung là một lợi thế
 • Kiến thức về máy tính của MS office

CÁCH ỨNG TUYỂN