TAM SƠN -
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
PHÁT TRIỂN

10.2005
Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn được thành lập

4.2007
Không gian mua sắm Galerie Royale mở cửa tại Hà Nội, đưa các thương hiệu Kenzo, Emilo Pucci, Korloff và La Perla đến Việt Nam

10.2008
Hermès đến Việt Nam, mở cửa hàng đầu tiên tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

4.2009
Galerie Royale mở cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh

4.2012
Cửa hàng Hugo Boss mở tại Hà Nội

10.2012
Hermes mở cửa hàng thứ 2 tại TP Hồ Chí Minh

11.2012
Chopard giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ và trang sức độc quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh

12.2012
Cửa hàng Hugo Boss đến Thành Phố Hồ Chí Minh

6.2013
Bang & Olufsen mở cửa hàng tại Hà Nội

6.2014
Chopard có mặt tại Hà Nội

3.2015
Cửa hàng Bottega Veneta mở tại Thành phố Hồ Chí Minh

12.2015
Bottega Veneta mở cửa hàng tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

3.2016
Bang & Olufsen đến Thành phố Hồ Chí Minh

5.2016
Saint Laurent đến Thành phố Hồ Chí Minh

8.2016
Kenzo, Boss Orange tới Thành phố Hồ Chí Minh

5.2017
Bénéteau Group đến Thành phố Hồ Chí Minh

7.2017
Cửa hàng đầu tiên của Piaget và Vacheron Constantin mở tại Hà Nội

11.2018
Cửa hàng đầu tiên của Patek Philippe mở tại Hà Nội

2018

11.2018

Cửa hàng đầu tiên của Patek Philippe mở tại Hà Nội

Dấu mốc 1

2017

7.2017

Cửa hàng đầu tiên của Piaget và Vacheron Constantin mở tại Hà Nội

Dấu mốc 1

5.2017

Beneteau Group đến Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 5

2016

8.2016

Kenzo, Boss Orange tới Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 7

5.2016

Saint Laurent đến Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 9

3.2016

Bang & Olufsen đến Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 11

2015

12.2015

Bottega Veneta mở cửa hàng tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

Dấu mốc 13

3.2015

Cửa hàng Bottega Veneta mở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 15

2014

6.2014

Chopard có mặt tại Hà Nội

Dấu mốc 17

2013

6.2013

Bang & Olufsen mở cửa hàng tại Hà Nội

Dấu mốc 19

2012

12.2012

Cửa hàng Hugo Boss đến Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 21

11.2012

Cửa hàng Chopard khai trương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 23

10.2012

Hermès mở cửa hàng thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 25

4.2012

Cửa hàng Hugo Boss mở tại Hà Nội

Dấu mốc 27

2009

4.2009

Galerie Royale mở cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dấu mốc 29

2008

10.2008

Hermès đến Việt Nam, mở cửa hàng đầu tiên tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

Dấu mốc 31

2007

4.2007

Không gian mua sắm Galerie Royale mở cửa tại Hà Nội, đưa các thương hiệu Kenzo, Emilo Pucci, Korloff và La Perla đến Việt Nam

Dấu mốc 33

2005

10.2005

Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn được thành lập

Dấu mốc 35