Elite Club - Câu Hỏi Thường Gặp 1

Elite Club
Câu hỏi thường gặp

Hạng thành viên & Ưu đãi

Tam Sơn Elite Club là chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi. Là thành viên củaTam Sơn Elite Club, mỗi món đồ bạn mua sẽ đưa bạn đến gần hơn với việc mở khóa các quyền lợi và ưu đãi mới độc quyền từ Tam Sơn cũng như các Công ty con của Tập đoàn OpenAsia.

Tam Son Elite Club is available to our customers who are at least 18 years of age or older. (Employees of Tam Son International Company Ltd/ OpenAsia Group are eligible to participate in the program. Individuals employed by our business partners or vendors are eligible for membership for personal use only but may be excluded from certain benefits.)

Dựa trên chi tiêu hàng năm của bạn, chúng tôi sẽ xếp bạn vào một trong năm hạng: Member, Silver, Gold, Diamond, Elite.

Sau khi mua hàng lần đầu tại hệ thống Tam Sơn, bạn sẽ tự động được đăng ký vào chương trình khách hàng thân thiết và hạng đầu tiên sẽ được xác định theo giá trị đơn hàng đầu tiên của bạn.
Sau đó, hạng của bạn được xác định bởi chi tiêu trong chu kỳ thành viên (365 ngày). Trong suốt chu kỳ, hạng thành viên của bạn sẽ được tự động nâng cấp bất cứ khi nào chi tiêu của bạn đạt đến ngưỡng hạng mới. Khám phá các thứ hạng của Tam Sơn Elite Club tại đây. (link liên kết gắn ở chữ in đậm)

Ưu đãi là các đặc quyền dành riêng cho thành viên Tam Sơn Elite Club. Mỗi hạng thành viên sẽ được hưởng những quyền lợi khác nhau. Thứ hạng của bạn càng cao, các đặc quyền và ưu đãi bạn được hưởng càng nhiều. So sánh ưu đãi dành riêng cho các hạng của chúng tôi ở đây.

Khi bạn đạt mức chi tiêu của hạng tiếp theo, bạn sẽ được lên hạng ngay lập tức sau khi thực hiện giao dịch đủ điều kiện. Tìm hiểu các hạng của Tam Sơn Elite Club. 

Bạn có thể xem tiến trình của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc yêu cầu nhân viên hỗ trợ tại bất kỳ cửa hàng nào của chúng tôi.
Khi bạn thực hiện giao dịch thay đổi hoặc giữ nguyên hạng, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn qua e-mail / SMS nên hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký e-mail của chúng tôi và kiểm tra thông báo của bạn.

Bạn sẽ giữ nguyên hạng của mình trong 365 ngày, trừ khi được lên hạng.

Nếu bạn đạt đến ngưỡng chi tiêu cho hạng của mình, các ưu đãi của bạn sẽ được gia hạn thêm 12 tháng. Nếu bạn vượt ngưỡng chi tiêu, chúng tôi sẽ nâng bạn lên hạng tiếp theo. Xem các hạng thành viên của chúng tôi. 

Mức chi tiêu trong năm quyết định hạng thành viên của bạn. Tìm hiểu ngưỡng chi tiêu tại các hạng của Tam Sơn Elite Club tại đây.

Các thông tin khác:

Khi trở thành thành viên Tam Sơn Elite Club, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản & Điều kiện của chương trình (liên kết) và các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi (liên kết), Điều khoản & Điều kiện trên trang web của chúng tôi (liên kết ) và bằng bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện.

Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Tamsonvn.com hoặc thông báo cho nhân viên tại một trong các cửa hàng của chúng tôi.

Có. Tam Sơn thực hiện các biện pháp hợp lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc bị đánh cắp, cũng như việc truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Việt Nam Đồng

Hoàn toàn có thể. Để chọn không tham gia chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng tại [email protected] Xin lưu ý rằng khi quyết định từ chối, bạn sẽ không còn được hưởng bất kỳ quyền lợi nào được cung cấp bởi Tam Sơn Elite Club.

Tìm hiểu đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.