Tìm kiếm
Close this search box.
EN

INTERNATIONAL CARE SYMBOLS
CÁC KÍ HIỆU HƯỚNG DẪN GIẶT LÀ

Washing
Giặt

Machine wash (60°C/ 140°F)

Giặt máy với nước ấm không quá 60°C/ 140°F

Easy care or gentle cycle (40°C/105°F)

Giặt máy ở chế độ giặt nhẹ với mức nước ấm không quá 40°C/ 105°F

Particularly gentle washing: Gentle or wool cycle

Giặt máy với chế độ giặt nhẹ cho các loại vải mỏng, vải len

Hand wash (cold or lukewarm, max. 30°C/ 85°F)

Giặt tay với nước mát hoặc nước ấm ở nhiệt độ không vượt quá 30°C/ 85°F

Machine wash cold (this symbol does not correspond to the standard, but can occasionally be found)

Giặt máy bằng nước lạnh (Biểu tượng nay không thường xuyên xuất hiện nhưng vẫn gặp trong một số trường hợp)

Do not machine wash (usually indicates dry cleaning)

Không giặt bằng máy (thường thích hợp với giặt khô)

Drying
Chế độ sấy

Tumble dry

Sấy thông thường ở mọi nhiệt độ

Easy care or gentle cycle (40°C/105°F)

Giặt máy ở chế độ giặt nhẹ với mức nước ấm không quá 40°C/ 105°F

Particularly gentle washing: Gentle or wool cycle

Giặt máy với chế độ giặt nhẹ cho các loại vải mỏng, vải len

Hand wash (cold or lukewarm, max. 30°C/ 85°F)

Giặt tay với nước mát hoặc nước ấm ở nhiệt độ không vượt quá 30°C/ 85°F

Machine wash cold (this symbol does not correspond to the standard, but can occasionally be found)

Giặt máy bằng nước lạnh (Biểu tượng nay không thường xuyên xuất hiện nhưng vẫn gặp trong một số trường hợp)

Do not machine wash (usually indicates dry cleaning)

Không giặt bằng máy (thường thích hợp với giặt khô)

Ironing
Là/ ủi

Hot Iron

Là/ ủi ở nhiệt độ cao

Warm Iron

Là/ ủi ở nhiệt độ trung bình

Cool Iron

Là/ ủi ở nhiệt độ thấp

Do not Iron

Không được là ủi

Dry cleaning & Bleaching
Giặt khô và tẩy

Dry clean with any standard solvent*

Giặt khô trong mọi dung môi"

Do not dry clean (with a black circle: do not wet clean)

Không giặt khô (có vòng tròn màu đen: không giặt ướt)

Oxygen bleaching only

Không sử dụng các loại thuốc tẩy có chứa Clo

Delicate dry cleaning (with corresponding letters; two bars: extremely delicate dry cleaning)

Giặt khô một cách cẩn thận (với những chữ cái tương ứng, hai thanh ngang: hết sức chú ý khi giặt)

Any type of bleach allowed

Có thể tẩy

Do not bleach

Không được tẩy

* Solvents/Dung môi: P tetrachloroethylene, F hydrocarbons, W wet cleaning (water/nước)