Tìm kiếm
Close this search box.
EN
Tuyển dụng Tam Sơn 1

Tuyển dụng

Trưởng Cửa hàng
- Quản lý mọi khía cạnh của cửa hàng (hình ảnh, sản phẩm, nhân viên, dịch vụ khách hàng...) theo chiến lược kinh doanh được Công ty phê duyệt và theo tiêu chuẩn hình ảnh và dịch vụ của thương hiệu trên toàn cầu.
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội
Nhân viên Bán hàng
Nhân viên Bán hàng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động bán hàng tại cửa hàng; cung cấp chất lượng và các dịch vụ bao gồm xác định nhu cầu của khách hàng, phát triển mối quan hệ với khách hàng, bán hàng và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.
  • Địa điểm làm việc: Hà Nội
  • , Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh